AKTIVNOSTI KOMORE

Francusko-Srpska Privredna Komora ima za cilj da:

• Animira francusko-srpsku poslovnu zajednicu putem organizovanja javnih skupova, sastanaka članova, zajedničkih štandova na inostranim sajmovima i salonima, kampanja za nacionalno promovisanje, itd.

• Omogući klijentima da se integrišu u mrežu preduzeća u cilju razmene informacija o tržištu i korišćenja podrške i stručnih informacija kojima mreža raspolaže

• Promoviše Srbiju u Francuskoj

• Promoviše prednosti investiranja u Srbiji

• Privuče francuske investitore u Srbiju

• Identifikuje francuska preduzeća koja bi bila zainteresovana za srpsko tržište

• Pruža usluge preduzećima koje žele da se informišu, da posluju, da uđu na tržište

• Olakša pristup srpskom tržištu, obezbedi podršku pri ulasku na tržište

KALENDAR DOGAĐAJA

< December 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Članovi pokrovitelji

  • Atos IT Solutions and Services
  • Credit agricole
  • Egis
  • L'Oreal
  • Lafarge
  • Le Belier
  • Renault Nissan
  • Sanofi aventis
  • Schneider Electric
  • Sladar maltinex
  • Societe Generale
  • Tigar Tyres
  • Veolia Water
  • Xpro

Kontaktirajte nas

Francusko-srpska privredna komora

Kosovska 10 | 11 000 Beograd | Srbija|  
Tel. +381 (0)11 33 48 351/353 | Fax. +381 (0)11 33 48 274 | e-mail: office@ccfs.rs  

 

 

© 2018 CCI FRANCE SERBIE

  • Ambassade de France en Serbie
  • Institut Français Belgrade