Upravljanje konfliktima

30 March 2017

Trening centar

Više od 50% menadžera ima tendenciju da ne reaguje na konfliktne situacije u preduzeću. Većina osoba se oseća bespomoćno u konfliktnim siutacijama, pa stoga radije bira da ne ulazi u konflikte. Upravljanje konfliktima međutim važno je za svaku organizaciju, bilo da je ona veća ili manja. Ukoliko se konflikt blagovremeno ne analizira ili ostane nerešen, ta situacija može dovesti do smanjene produktivnosti, manje efikasnosti u radu, odsustvovanja sa posla ili čak do sudskih tužbi.

Učesnici ovog treninga će savladati proces upravljanja konfliktima u nekoliko koraka koje će moći da koriste i prilagode u cilju rešavanja konfliktnih situacija bilo kojeg obima. Učesnici će takođe steći set veština koje će im pomoći da pronađu zajednički stav strana u konfliktu.

Trening će pomoći učesnicima da steknu najvažnije menadžerske veštine za upravljanje konfliktima, poput kontrole osećaja ljutnje i sposobnosti da u takvim situacijama pregovaraju.

Po isteku treninga, polaznici će moći da

 • razumeju šta je konflikt i šta znači rešavanje konfliktne situacije
 • razumeju svih šest faza u procesu rešavanja konflikta
 • razumeju pet različitih stilova u rešavanju konflikta
 • prilagode proces upravljanja konfliktima svim situacijama
 • nauče da razgraniče različite faze procesa i koriste alate neophodne za rešavanje konflikata
 • nauče da koriste osnovna komunikacijska sredstva kao što su mogućnost pregovaranja  i otvorena pitanja
 • nauče da koriste osnove tehnike za kontrolu besa i upravljanje stresom

Kome je trening namenjen :

 • Menadžerima na svim nivoima kako u malim tako i u srednjim i velikim preduzećima
 • Vlasnicima i direktorima preduzeća - preduzetnicima
 • Svima koji žele da unaprede kvalitet komunikacije i poslovanje

 

Trajanje treninga : Jedan dan (od 9 do 17 časova)
Adresa : Francusko-srpska privredna komora, Kosovska 10/V, Beograd, Stari grad

Cena  : 130 EUR za članove / 160 EUR za nečlanove (bez PDV-a)
20% popusta za rane prijave do 14. marta 2017.
10% dodatnog popusta za svaku novu prijavu iz istog preduzeća

Prijava se vrši popunjavanjem formulara u nastavku. 

 

***
Obaveštavamo vas da imamo slobodnih mesta za obuku Time and Stress Management. 
Datum nove sesije će biti komuniciran uskoro. 

http://www.ccfs.rs/sr/aktivnosti-komore/agenda/vue-detail/d/time-and-stress-management-3/ 

***

 

 

 

KALENDAR DOGAĐAJA

< April 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12 13
14
15
16
17 18
19
20
21 22
23
24
25 26 27
28
29
30

Članovi pokrovitelji

  • Atos IT Solutions and Services
  • Credit agricole
  • Egis
  • L'Oreal
  • Lafarge
  • Le Belier
  • Renault Nissan
  • Sanofi aventis
  • Schneider Electric
  • Sladar maltinex
  • Societe Generale
  • Tigar Tyres
  • Veolia Water
  • Xpro

Kontaktirajte nas

Francusko-srpska privredna komora

Kosovska 10 | 11 000 Beograd | Srbija|  
Tel. +381 (0)11 33 48 351/353 | Fax. +381 (0)11 33 48 274 | e-mail: office@ccfs.rs  

 

 

© 2018 CCI FRANCE SERBIE

  • Ambassade de France en Serbie
  • Institut Français Belgrade