Upoznajmo se

Francusko-srpska privredna Komora ima za cilj da: 

 • animira francusko-srpsku poslovnu zajednicu putem organizovanja javnih skupova, sastanaka članova, zajedničkih štandova na inostranim sajmovima i salonima, kampanja za nacionalno promovisanje, itd.
 • omogući klijentima da se integrišu u mrežu preduzeća u cilju razmene informacija o tržištu i korišćenja podrške i stručnih informacija kojima mreža raspolaže
 • promoviše Srbiju u Francuskoj
 • promoviše prednosti investiranja u Srbiji
 • privuče francuske investitore u Srbiju
 • identifikuje francuska preduzeća koja bi bila zainteresovana za srpsko tržište
 • pruža usluge preduzećima koje žele da se informišu, da posluju, da uđu na tržište
 • olakša pristup srpskom tržištu, obezbedi podršku pri ulasku na tržište

Francusko-srpska privredna Komora broji više od 120 članova i zastupa više od 100 preduzeća u Srbiji i ta lista raste skoro svaki dan. Neke od najvećih francuskih preduzeća, kao što su Alstom, Lafarge, Renault, Saint Gobain, banke Crédit Agricole, Société Générale i brojna druga su članovi Komore. Kompletnu listu članova sa osnovnim kontaktima možete videti logovanjem na naš sajt (gornji levo ugao stranice - Log in).

Osnovana najpre kao klub 2005. godine, na Generalnoj skupštini Saveza francuskih privrednih i industrijskih komora u svetu, održanoj 22. juna 2009. godine, u prostorijama Privredne i industrijske komore Pariza, Naš Komora je postala član Unije francuskih privrednih komora u inostranstvu i time i zvanično dobila status Komore. 

KALENDAR DOGAĐAJA

< November 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Članovi pokrovitelji

  • Atos IT Solutions and Services
  • Credit agricole
  • Egis
  • L'Oreal
  • Lafarge
  • Le Belier
  • Renault Nissan
  • Sanofi aventis
  • Schneider Electric
  • Sladar maltinex
  • Societe Generale
  • Tigar Tyres
  • Veolia Water
  • Xpro

Kontaktirajte nas

Francusko-srpska privredna komora

Kosovska 10 | 11 000 Beograd | Srbija|  
Tel. +381 (0)11 33 48 351/353 | Fax. +381 (0)11 33 48 274 | e-mail: office@ccfs.rs  

 

 

© 2018 CCI FRANCE SERBIE

  • Ambassade de France en Serbie
  • Institut Français Belgrade