Upoznajmo se

Francusko-srpsko-crnogorski poslovni klub osnovan je 19. maja 2005. godine, sa ciljem da se stvori i ojača francusko-srpska zajednica u Srbiji.

Na Generalnoj Skupštini Saveza francuskih privrednih i industrijskih komora u svetu, održanoj 22. juna 2009. godine, u prostorijama Privredne i industrijske komore Pariza, Francusko-Srpski Poslovni Klub, učlanjen je u Savez francuskih privrednih komora i time transformisan u Francusko-Srpsku Privrednu Komoru.

Francusko-Srpska Privredna Komora danas broji više od 130 članova i zastupa više od 90 preduzeća u Srbiji i ta lista raste skoro svaki dan. Neke od najvećih francuskih preduzeća, kao što su Alstom, Lafarge, Renault, Saint Gobain, banke Crédit Agricole, Findomestic banka, Société Générale, zatim preduzeća koja se bave uslužnom delatnošću kao što je Gide Loyrette Nouel, itd. su članovi Francusko-srpske privredne Komore.

Francusko-srpska privredna Komora ima za cilj da:

• animira francusko-srpsku poslovnu zajednicu putem organizovanja javnih skupova, sastanaka članova, zajedničkih štandova na inostranim sajmovima i salonima, kampanja za nacionalno promovisanje, itd.

• omogući klijentima da se integrišu u mrežu preduzeća u cilju razmene informacija o tržištu i korišćenja podrške i stručnih informacija kojima mreža raspolaže

• promoviše Srbiju u Francuskoj

• promoviše prednosti investiranja u Srbiji

• privuče francuske investitore u Srbiju

• identifikuje francuska preduzeća koja bi bila zainteresovana za srpsko tržište

• pruža usluge preduzećima koje žele da se informišu, da posluju, da uđu na tržište

• olakša pristup srpskom tržištu, obezbedi podršku pri ulasku na tržište

Nos événements

< May 2017 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26 27
28
29 30 31

Članovi pokrovitelji

  • Alcatel-Lucent
  • Atos IT Solutions and Services
  • Credit agricole
  • Egis
  • Findomestic BNP Paribas
  • Gide Loyrette Nouel
  • L'Oreal
  • Lafarge
  • Renault Nissan
  • Sanofi aventis
  • Schneider Electric
  • Sladar maltinex
  • Societe Generale
  • Tigar Tyres
  • Veolia Water
  • Xpro

Kontaktirajte nas

Francusko-srpska privredna komora

Kosovska 10 | 11 000 Beograd | Srbija|  
Tel. +381 (0)11 33 48 351/353 | Fax. +381 (0)11 33 48 274 | e-mail: office@ccfs.rs  

 

 

© 2017 CCI FRANCE SERBIE

  • Ambassade de France en Serbie
  • Institut Français Belgrade