Hyatt gradi karijeru mladih

Kandidat za Gran Pri nagradu Francusko-srpske privredne komore u kategoriji Društveno odgovorno poslovanje.

Članovi  | 

Hyatt gradi karijeru mladih je projekat koji je iznikao iz korporativnog programa društvene odgovornosti Hyatt Thirve (web site - www.thrive.hyatt.com), tačnije iz segmenta koji se odnosi na lično obrazovanje i razvoj karijere, jednog od stubova ove platforme, gde se mladim ljudima pruža prilika da svoje akademsko znanje primene u privrednom okruženju. Dakle, cilj je omogućiti stručno osposobljavanje mladih ljudi koje će im pomoći u pronalaženju zaposlenja. Pored mogućnosti da osposobimo tridesetak mladih ljudi godišnje da se pronađu u hotelijerstvu, naš benefit je takođe i upoznavanje kvalitetnog kadra koji nakon prakse može dobiti šansu da radi u hotelu.Tokom same prakse, najvažniji deo predstavlja ispunjenje zacrtanih planova četvoromesečne obuke za svakog praktikanta ponaosob. Praksa se obavlja u sledećim odeljenjima: finansije i računovodstvo, odeljenje personala i obuke, recepcija hotela, Regency Club, bel služba, recepcija SPA centra Olympus, odeljenje domaćinstva, sektor hrane i pića, kuhinje, tehničko održavanje hotela, odeljenje obezbeđenja. Planovi obuke se prave za svakog praktikanta u skladu sa opisom posla konkretne pozicije za koju se obavlja stručno osposobljavanje. Pored mesečnih sastanaka sa generalnim direktorom hotela gde se prati njihov razvoj i zadovoljstvo postignutih ciljeva, praktikanti na kraju obavljene prakse dobijaju upitnik kojim ocenjuju uspešnost naučenog. Takođe, meri se i uspešnost svakog kandidata od strane mentora u svakom odeljenju. Do sada (od 2012. do 2016.) ukupno 190 studenata je uspešno završilo svoju prasku u različitim odeljenjima odnosno sektorima hotela, a njih 53 je dobilo priliku da radi u našem hotelu nakon završene prakse.

http://hyattregencybeograd.rs/ 

KALENDAR DOGAĐAJA

< December 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Članovi pokrovitelji

  • Atos IT Solutions and Services
  • Credit agricole
  • Egis
  • L'Oreal
  • Lafarge
  • Le Belier
  • Renault Nissan
  • Sanofi aventis
  • Schneider Electric
  • Sladar maltinex
  • Societe Generale
  • Tigar Tyres
  • Veolia Water
  • Xpro

Kontaktirajte nas

Francusko-srpska privredna komora

Kosovska 10 | 11 000 Beograd | Srbija|  
Tel. +381 (0)11 33 48 351/353 | Fax. +381 (0)11 33 48 274 | e-mail: office@ccfs.rs  

 

 

© 2018 CCI FRANCE SERBIE

  • Ambassade de France en Serbie
  • Institut Français Belgrade