Kako Schneider Electric neguje preduzetništvo u kompaniji?

Povodom nastupa Schneider Electric u Francuskoj nedelji i na Onlajn sajmu zapošljavanja, za naš portal govori Tamara Živanović, regionalni direktor za ljudske resurse u ovoj kompaniji.

Francuska nedelja, Reč stručnjaka  | 

U očima naše kompanije preduzetnički stav zaposlenih je ono što odvaja fantastične kompanije od prosečnih. Kada govorimo o preduzetništvu, važno je znati da se ovakav stav usvaja i gaji kao deo korporativne kulture. Kao deo strategije ljudskih resursa, Schneider Electric podržava svoje zaposlene da se ponašaju preduzetnički.

Internacionalne kompanije se brzo razvijaju i menjaju, jer na njih utiču globalni trendovi, bez obzira na geografiju u kojoj posluju. Globalni trendovi traže da zaposleni konstantno usvajaju nove veštine kako bi ostali u igri i bili kompetentni. Prema globalnim trendovima svet je sve kompleksniji, veoma brzo se menja, postaje nepredvidiv, stvari oko nas postaju, ne samo dvosmislene, već i višesmislene. Skraćenica VUCA world, koja opisuje današnje globalno okruženje, od nedavno se primenjuje i na poslovni svet. VUCA okruženje je: V – volatile (promenljivo), U – uncertain (nepredvidivo), C – complex (kompleksno), A – ambiguous (višeznačano). VUCA radno okruženje se, danas, smatra normalnim.

Preduzetnički stav je ono što je zaposlenima potrebno, da bi bili uspešni i da bi znali kako da se snađu u današnjem poslovnom svetu. U današnjem VUCA okruženju, važno je:

 • Razumeti viziju kompanije i ne gubiti je iz vida, bez obzira na to što se okruženje menja, bez obzira na veliki broj zadataka koji nam dolaze.
 • Saznati koja je šira slika, razumeti kontekst poslovanja, kako lokalno, tako i globalno, jer je na taj način moguće bolje predvideti potrebe poslovanja i planirati svoj posao.
 • Biti fokusiran, tako da u svakom trenutku bude jasno koje aktivnosti preduzeti i na koji način su te aktivnosti povezane sa krajnjim ciljem i vizijom poslovanja.
 • Biti brz i preduzimljiv u donošenju odluka, biti kreativan u nalaženju rešenja, kako bismo se suprotstavili nejasnom i promenjivom okruženju.


Kroz ovakvo ponašanje, zaposleni uče da budu odgovorni za sebe, svoju poziciju i svoju karijeru, a upravo to su karateristike uspešnog preduzetnika.

Schneider Electric neguje preduzetništvo, tako što zaposlenima daje slobodu i motiviše ih da budu agilni i inovativni, a takođe deli sa zaposlenima širu sliku i obezbeđuje im informacije koje su im važne za samostalno donošenje odluka u poslu.

Verujemo da je ovo dobar način rada, u kojem i zaposleni i kompanija imaju svoju dobrobit, zajedno se razvijaju i daju doprinos svetu u kojem živimo. Istu poruku delimo i u susretima sa studentima, pa tako i na tribini koju organizujemo u saradnji sa Francusko-srpskom privrednom komorom u okviru Francuske nedelje u Beogradu.

www.schneider-electric.com
www.francuskanedelja.rs 

KALENDAR DOGAĐAJA

< September 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6 7 8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30

Članovi pokrovitelji

  • Atos IT Solutions and Services
  • Credit agricole
  • Egis
  • L'Oreal
  • Lafarge
  • Le Belier
  • Renault Nissan
  • Sanofi aventis
  • Schneider Electric
  • Sladar maltinex
  • Societe Generale
  • Tigar Tyres
  • Veolia Water
  • Xpro

Kontaktirajte nas

Francusko-srpska privredna komora

Kosovska 10 | 11 000 Beograd | Srbija|  
Tel. +381 (0)11 33 48 351/353 | Fax. +381 (0)11 33 48 274 | e-mail: office@ccfs.rs  

 

 

© 2018 CCI FRANCE SERBIE

  • Ambassade de France en Serbie
  • Institut Français Belgrade