Makro-ekonomski pokazatelji

Od 2004. godine, u Srbiji se beleži stopa porasta između 6% i 8%. Sektori nosioci rasta su uslužne delatnosti koje čine 2/3 BDP (posredovanje u finansijama, transport, trgovina na malo). Takođe je zabeležen porast u industrijskom sektoru, dok je poljoprivreda - dragulj srpske ekonomije bila u padu.

Direktne strane investicije su za tri godine duplirane (od 0.9 milijardi USD do 2.3 milijardi USD). Multilateralne i bilateralne investicije omogućavaju ostvarenje velikih projekata u domenu transporta (koridor 10, južni jadranski autoput, beogradska obilaznica, metro), životne sredine (otpad, vode), energije (termo i hidroelektrane), modernizacije industrijskog i poljoprivrednog aparata.

U periodu između 2001. i 2008. godine BDP je imao srednju stopu rasta od 5,2% godišnje. Uslužni sektor činio je glavni izvor rasta: trgovina, transport, skladištenje i logistička podrška, službe za posredovanje u finansijama, PTT, telekomunikacije, poljoprivreda i industrijska prerada. U 2008. godini, BDP je porastao 4,3 puta po stanovniku u odnosu na ukupni BDP za 2001. godinu (u milionima USD ) i BDP po stanovniku (u USD).

Politika stabilizacije, usredsređena na smanjenje inflacije, predstavlja osnovu za ekonomske reforme u periodu tranzicije.

U toku 2009. godine, indeks potrošačkih cena (IPC) bio je 10%.

U periodu između 2001. i 2008., godišnja stopa porasta realnog neto proseka plata bila je 11,8%. Realna neto plata je skočila sa 89,9 eura u 2001. na 402,7 eura u 2008. što predstavlja povećanje od 4,5 puta.

Svetska ekonomska kriza je pogodila Srbiju od kraja 2008. godine. Posle perioda u kojem se nivo nezaposlenosti smanjio, do 2008. godine, država se danas susreće sa porastom nezaposlenosti. Takođe, u 2011.g. nivo nezaposlenosti je pogodio 23% populacije. Ipak, solidnost finansijskog sistema,  prisustvo stranih banaka u Srbiji i rebalans tekućih razmena su doprineli ponovnom poverenju, pa je Srbija od leta 2009 doživela ponovni porast.

U skorije vreme su se povećale zarade, a i pored ekonomske krize privredna aktivnost je napredovala za 1% u toku 2010. godine. Makroekonomska politika koja se koncentriše na smanjenje inflacije se pokazala veoma uspešnom.

U skladu sa reformama započetim Sporazumom o stabilizaciji pridruživanju Evropskoj uniji, potpisanim 29.aprila 2008.g, Srbija je dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji 2.marta 2012.g, što je omogućilo povratak direktnih stranih investicija. Ove godine se očekuje članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

• Nivo obrazovanja aktivne populacije tokom prve dve godine univerzitetskih studija :19,6%

• Procenat onih koji su završili prve dve godine studija: 8,1%

• Procenat onih koji su dobili diplomu srednje škole: 31,6%

KALENDAR DOGAĐAJA

< December 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Članovi pokrovitelji

  • Atos IT Solutions and Services
  • Credit agricole
  • Egis
  • L'Oreal
  • Lafarge
  • Le Belier
  • Renault Nissan
  • Sanofi aventis
  • Schneider Electric
  • Sladar maltinex
  • Societe Generale
  • Tigar Tyres
  • Veolia Water
  • Xpro

Kontaktirajte nas

Francusko-srpska privredna komora

Kosovska 10 | 11 000 Beograd | Srbija|  
Tel. +381 (0)11 33 48 351/353 | Fax. +381 (0)11 33 48 274 | e-mail: office@ccfs.rs  

 

 

© 2018 CCI FRANCE SERBIE

  • Ambassade de France en Serbie
  • Institut Français Belgrade