SPP - postepeni prelazak na slobodno tržište

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske Unije i Republike Srbije stupio je na snagu 1. septembra 2013. godine. SSP definiše prava i obaveze globalnog partnerstva između Srbije i EU u okviru procesa pridruživanja. Pregovori o potpisivanju SPP-a između EU i  Srbije počeli su u novembru 2005. godine, a sam sporazum je potpisan aprila 2008. 

Pre nego što je stupio na snagu, bio je ratifikovan sa srpske strane i od strane svake od zemalja članica EU. Savet Evrope doneo je odluku da potpiše taj sporazum 22. jula 2013. godine, čime je omogućio njegovo stupanje na snagu 1. septembra 2013. Srbija i EU su prethodno već ostvarile veoma visok nivo tržišne razmene potpisivanjem Prelaznog trgovinskog sporazuma (PTS) koji je stupio na snagu u februaru 2010.

U skladu sa članom 139. SPP-a,  odredbe koje se tiču slobodnog kretanja robe, carina, konkurencije, pomoći Države, prava intelektualne svojine i druge odredbe koje su stupile na snagu potpisivanjem Prelaznog trgovinskog sporazuma, primenjuju se od dana stupanja na snagu PTS, a ne od dana stupanja na snagu SSP-a. u u februaru 2010.

Te nove mere omogućavaju uvođenje kompletne institucionalne strukture koja pokriva ne samo robnu razmenu i pitanja koja su vezana za tržište, već i politički dijalog, regionalnu saradnju, slobodno kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kretanje kapitala, pravnu državu kao i finansijsku saradnju. Ove odredbe pružaju investitorima jedan jasniji i bezbedniji okvir za poslovanje čime doprinose i unapređenju poslovnog okruženja. Donošenje ovog opšteg sporazuma omogućava postepeni prelazak sa nacionalnog pravnog okvira na norme EU, pripremajući tako državu na njen ulazak na jedinstveno tržište EU.

Zona slobodne trgovine

Zajednica i Srbija progresivno uspostavljaju zonu slobodne trgovine tokom perioda od najduže šest godina od datuma stupanja na snagu sporazuma. 

Obaveza Srbije sastoji se u tome da postepeno ukida carinske takse na uvoz robe poreklom iz Evropske unije tokom perioda tranzicije od šest godina. Ostaju na snazi carinske takse na strateški važne poljoprivredne proizvode navedene u aneksu IIIg za koje će carinska zaštita ostati na snazi do ulaska Srbije u EU. Sa druge strane, Evropska unija je ovim sporazumom potvrdila slobodan prolazak srpske robe na tržište Evropske unije, što je već bio slučaj od 2001. godine. 

Jednostavnije carinske procedure

Izvoz je slobodan za 98% proizvoda. Ipak, dozvole za izvoz izdaju se za određeni tip proizvoda (oružje, municiju, plemenite metale, određene hemijske i neke poljoprivredne proizvode, itd.). Većina proizvoda se slobodno može uvoziti. Samo 2% proizvoda podleže carinskom režimu prilikom uvoza (naoružanje, određeni hemijski i neki poljoprivredni proizvodi).

U svetlu njenog priključivanja Evropskoj uniji, Srbija već sada nudi određeni broj carinskih olakšica identičnih onima koje su na raspolaganju preduzećima koja se bave međunarodnom trgovinom u okvirima Evropske unije. Među tim olakšicama su i redukcije ili izuzeća od carinskih taksi koje donosi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji od 29. aprila 2008. godine. Preferencijalni tarifni režim se uspostavlja na osnovu sertifikata EUR1, overenog od strane srpske carine ili originala fakture, odnosno na osnovu svakog drugog trgovinskog dokumenta izdatog od strane izvoznika i overenog od strane istog. 

 

*CCIFS zahvaljuje Ekonomskom odeljenju Ambasade Francuske za doprinos u pripremi ovog teksta.

 

 

KALENDAR DOGAĐAJA

< September 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6 7 8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30

Članovi pokrovitelji

  • Atos IT Solutions and Services
  • Credit agricole
  • Egis
  • L'Oreal
  • Lafarge
  • Le Belier
  • Renault Nissan
  • Sanofi aventis
  • Schneider Electric
  • Sladar maltinex
  • Societe Generale
  • Tigar Tyres
  • Veolia Water
  • Xpro

Kontaktirajte nas

Francusko-srpska privredna komora

Kosovska 10 | 11 000 Beograd | Srbija|  
Tel. +381 (0)11 33 48 351/353 | Fax. +381 (0)11 33 48 274 | e-mail: office@ccfs.rs  

 

 

© 2018 CCI FRANCE SERBIE

  • Ambassade de France en Serbie
  • Institut Français Belgrade