Argus Security Projects : APS Mobile Security

Candidature pour le Grand Prix de la CCIFS, dans la catégorie Innovation

Mogućnost slanja obaveštenja u situacijama neposredne opasnosti, pogotovo u situacijama kada je svaka sekunda bitna, može biti od životnog značaja. Kao odgovor na ovu potrebu, kompanija ASP razvila je jedinstvenu aplikaciju: ASP Sistem mobilne sigurnosti koji objedinjuje ASP sistem za mobilne i tablet uređaje kao i web aplikaciju.

OSNOVNE PREDNOSTI UPOTREBE ASP SISTEMA MOBILNE SIGURNOSTI:

● Brza komunikacija i upravljanje kriznim situacijama, što sprečava da krizne situacije prerastu u

opasne kako po ljudske živote tako i po imovinu.

● Jednostavan i intiutivan dizajn korisničkog interfejsa.

● Pouzdan sistem razmene poruka – bez obzira da li poruke šaljete u kriznim situacijama ili kao deo

rutinske komunikacije, možete biti uvereni da će poruka stići do onoga kome je namenjena.

● Automatsko prebacivanje na sistem komunikacije preko SMS poruka ili telefonsko pozivanje u

situacijama kad internet nije dostupan.

● Podrška za različite uređaje – poruke možete slati upotrebom mobilnih telefona, tableta kao i web

aplikacije.

● Puna podrška za sisteme lociranja: prikazivanje lokacije u realnom vremenu korisnika aplikacije,

upotrebom GPS tehnologije, triangulacije baznih stanica mobilnih operatera ili pomoću Wi-Fi

signala. Ova funkcionalnost u potpunosti poštuje privatnost korisnika i funkcioniše samo ukoliko je

korisnik omogući u podešavanjima aplikacije.

● Beleženje svih događaja – svaka aktivnost preduzeta od strane korisnika ovog sistema zabeležena je u

sistemskom logu na serveru.

Autres actualités

Aucune actualité disponible.

Nos événements

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur Linkedin

Fermer

Vous débutez à l'export ?