Membres

Argus Security Projects : APS Mobile Security

Candidature pour le Grand Prix de la CCIFS, dans la catégorie Innovation

Mogućnost slanja obaveštenja u situacijama neposredne opasnosti, pogotovo u situacijama kada je svaka sekunda bitna, može biti od životnog značaja. Kao odgovor na ovu potrebu, kompanija ASP razvila je jedinstvenu aplikaciju: ASP Sistem mobilne sigurnosti koji objedinjuje ASP sistem za mobilne i tablet uređaje kao i web aplikaciju.

OSNOVNE PREDNOSTI UPOTREBE ASP SISTEMA MOBILNE SIGURNOSTI:

● Brza komunikacija i upravljanje kriznim situacijama, što sprečava da krizne situacije prerastu u

opasne kako po ljudske živote tako i po imovinu.

● Jednostavan i intiutivan dizajn korisničkog interfejsa.

● Pouzdan sistem razmene poruka – bez obzira da li poruke šaljete u kriznim situacijama ili kao deo

rutinske komunikacije, možete biti uvereni da će poruka stići do onoga kome je namenjena.

● Automatsko prebacivanje na sistem komunikacije preko SMS poruka ili telefonsko pozivanje u

situacijama kad internet nije dostupan.

● Podrška za različite uređaje – poruke možete slati upotrebom mobilnih telefona, tableta kao i web

aplikacije.

● Puna podrška za sisteme lociranja: prikazivanje lokacije u realnom vremenu korisnika aplikacije,

upotrebom GPS tehnologije, triangulacije baznih stanica mobilnih operatera ili pomoću Wi-Fi

signala. Ova funkcionalnost u potpunosti poštuje privatnost korisnika i funkcioniše samo ukoliko je

korisnik omogući u podešavanjima aplikacije.

● Beleženje svih događaja – svaka aktivnost preduzeta od strane korisnika ovog sistema zabeležena je u

sistemskom logu na serveru.

Autres actualités

Nos événements

Semaine Française 2019

CCIFS a le plaisir de vous informer que la septième édition de la Semaine française se déroulera entre le 20 et le 27 novembre prochain. Elle sera...

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur Linkedin

Fermer

Vous débutez à l'export ?