CCIFS Grand Prix 2021 : Eko Bio Ivest - BioSol

Na ovogodišnjoj Gala večeri, tradicionalno održaće se dodela Grand Prix nagrada 2021. Kompanija Eko Bio Invest nominovana je za kategoriju Inovacije.

Eko Bio Invest je osnovan za proizvodnju i prodaju materijala BioSol koji je sličan mekoj, tankoj plastici, ali je organskog porekla i sasvim prirodan. Sertifikati koji su dobijeni za ovaj materijal od strane evropske i američke laboratorije potvrđuju da nije toksičan i da je biorazgradiv, a patentom je zaštićen 21. septembra 2020., čime je dokazan inovativni karater materijala, tehnologija i poreklo.

Firma ima samo dvoje zaposlenih, ali zahvaljujući ogromnom potencijalu materijala, uspeli smo da obezbedimo značajna sredstva, lična i od jednog privatnog investitora. Uspostavili smo saradnju sa Institutom za molekularnu genetiku i genetički inženjering (IMGGE) iz Beograda, sa kojim razvijamo različite mogučnosti primene našeg materijala.

Iako plastika ima karakteristike koje su joj omogućile primenu u brojnim sektorima, sve više svedočimo o njenim lošim efektima i ograničenjima. Nedavno su studije dokazale prisustvo nanočestica plastike čak i u placenti. Svake nedelje u sebe unesemo 3 do 5 g plastike, što odgovara veličini kreditne kartice.

BioSol (Bio), organski materijal, (Solution) rešenje problema plastike i  (Soluble) i prirodno rastvoriv, kao sirovinu  koristi organski otpad, od koga se prave granule, a zatim nastaju krajnji proizvodi tipa folija i kesa, što je savršen primer cirkularne ekonomije. Nakon upotrebe, ovi proizvodi mogu poslužiti kao đubrivo. Ako dođu u dodir sa temperaturama od preko 80°C a istovremeno i sa vodom, rastvaraju se gotovo trenutno. U hladnoj vodi, u/na zemlji, proces traje od 26 dana do 6 meseci.

Nakon što smo od EU i USA laboratorija dobili sertifikate da se BioSol prirodno rastvara, zaštitili smo ga patentom u Francuskoj u septembru 2020., što je omogućilo organizovanje proizvodnje granula, koja treba da počne do kraja ove godine. Istovremeno, radimo na čvršćim i verzijama materijala koje bi se sporije rastvarale u vodi. Saradnja sa IMGGE je za sada veoma uspešna a rezultati vrlo ohrabruju, što će nam omogućiti daleko širu primenu, u brojnim sektorima.

Postojeći proizvođači plastike mogu svojim klijentima ponuditi novu verziju materijala, ekološkog i ne-toksičnog, bez potrebe za dodatnim ulaganjima. Na ovaj način se čuvaju postojeća i stvaraju nova radna mesta. Krajnji korisnici dobijaju zdraviji proizvod, koji štiti životno okruženje i naše zdravlje.

Cenovno smo u rangu sa postojećim biorazgradivim proizvodima, koji i dalje sadrže 50-60% plastike, oko 25% smo skuplji od plastičnih proizvoda i isto toliko jeftiniji od papirnih proizvoda, kojima se okreću brojni korisnici, zanemarujući činjenicu da je plastična ambalaža u velikoj meri izmišljena da bi se zaustavila seča drveća.

Već nam je potvrđen interes od brojnih klijenata širom EU ali i sa drugih kontinenata. Naši potencijalni klijenti su iz sektora ambalaže, hrane, mode, kozmetike, medicine, farmacije i poljoprivrede.  

Autres actualités

Aucune actualité disponible.

Nos événements

Gala & Soirée  • …

La Semaine française 2021

CCIFS a le plaisir de vous informer que la nouvelle édition de la Semaine française se déroulera entre le 18 et le 24 novembre prochain.

PLUS D'ACTUALITÉS

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur Linkedin
Fermer

Vous débutez à l'export ?