Članstvo

CCIFS ima za glavni cilj da olakša stupanje u kontakt članova komore i sa drugim kompanijama, ne bi li im dozvolili da zajedno identifikuju poslovne prilike.

Njen glavni poziv je da animira francusko-srpsku poslovnu zajednicu, ali da i pruža podršku francuskim i srpskim preduzećima u njihovom međunarodnom razvijanju.

Zašto poslati član?

  • Proširite vašu poslovnu mrežu
  • Povećajte svoju vidljivost
  • Neka vaša kompanija bude u Godišnjaku CCIFS-a
  • Iskoristite ekspertizu CCIFS-a i pratite novosti u Srbiji i regionu
  • Imajte savetodavca i podršku koji će pratiti razvojni put vaše kompanije !

Novosti

Sve novosti