Članstvo

CCIFS ima za glavni cilj da olakša stupanje u kontakt članova komore i sa drugim kompanijama, ne bi li im dozvolili da zajedno identifikuju poslovne prilike.

Njen glavni poziv je da animira francusko-srpsku poslovnu zajednicu, ali da i pruža podršku francuskim i srpskim preduzećima u njihovom međunarodnom razvijanju.

Zašto poslati član?

Jer :

  • Proširujete vašu poslovnu mrežu
  • Povećavate svoju vidljivost
  • Vaša kompanija je u Godišnjaku CCIFS-a
  • Možete iskoristiti ekspertizu CCIFS-a i pratiti novosti u Srbiji i regionu
  • Imate savetodavca i podršku koji će pratiti razvojni put vaše kompanije !

Novosti

Francuska nedelja 2020

Dragi članovi, dragi prijatelji, Pripremamo za vas Francusku nedelju 2020, koja će biti organizovana u skladu sa svim zdravstvenim merama koje su na...

Sve novosti