Članstvo

CCIFS ima za glavni cilj da olakša stupanje u kontakt članova komore i sa drugim kompanijama, ne bi li im dozvolili da zajedno identifikuju poslovne prilike.

Njen glavni poziv je da animira francusko-srpsku poslovnu zajednicu, ali da i pruža podršku francuskim i srpskim preduzećima u njihovom međunarodnom razvijanju.

Novosti

Članovi

Poseta MEDEF-a Srbiji

Delegacija od dvadesetak rukovodilaca preduzeća, ministarstava i organizacija, boravila je u Srbiji tokom dva dana.

Sve novosti