Gala veče

CCIFS Grand Prix 2019 : Manpower pokrenuo program studentskih stipendija „Vidimo talente skrivene u vama“

Na ovogodišnjem Gala održaće se Grand Prix CCIFS 2019. Kompanija Manpower Group je aplicirala u kategoriji društveno odgovornog poslovanja, nakon realizacije programa stipendiranja studenata "Mi otkrivamo vaše skrivene talente".

Projekat je započet početkom 2018. godine kao jedna od inicijativa povodom proslave desetogodišnjice poslovanja u Srbiji. U periodu januar – mart, definisani su svi detalji vezani za proces prijave i kriterijume, dok je u periodu mart – jun vršena evaluacija prijava i definisanje konačnog  broja stipendista, da bi početkom jula i zvanično bilo objavljeno 30 stipendista.

Punih 10 godina u Srbiji i sedam decenija koliko trajemo u preko 80 zemalja, verujemo da uspešno i

održivo poslovanje ima snagu da promeni svet. Svoj uspeh nesebično želimo da podelimo sa drugima, i smatramo da su mladi talenti upravo oni kojima je podrška najpotrebnija.

Povodom proslave desetogodišnjice poslovanja u Srbiji, pokrenut je program studentskih stipendija za sve studente državnih fakulteta i Univerziteta na teritoriji Srbije. Kao interno definisani kriterijumi evaluacije prijava bili su usmereni na akademski uspeh kandidata, njegova nastavna i vannastavna dostignuća i priznanja, kao i trenutnu materijalnu situaciju.

Putem ove vrste programa podržano je 30 stipendista kojima će u periodu od godinu dana biti pružena finansijska podrška u iznosu od 100 EUR mesečno, što u ukupno čini 36.000 EUR. Novčana sredstva stipendisti mogu da iskoriste za svoj dalji akademski i profesionalni razvoj, i kao takva nisu ni po kom osnovu obavezujuća nakon isticanja stipendije ili slično. Takođe, stipendistima je u svakom trenutku na raspolaganju stručna pomoć kompanije ManpowerGroup u pogledu različitih savetodavnih aktivnosti prilikom unapređenja karijere, traženja odgovarajućeg posla, kao i najnovijih trendova na tržištu rada.

Program studentskih stipendija „Vidimo talente skrivene u vama“ je u potpunosti iniciran i implementiran od strane kompanije ManpowerGroup, od početne ideje koja je potekla od generalnog direktora kompanije, razvojem same ideje i koncepta programa od strane marketing sektora, do vođenja procesa selekcije i evaluacije kandidata za stipendije od strane People & Culture odeljenja kompanije. Kako bi što veći broj potencijalnih kandidata za stipendije mogao da bude upoznat sa svim detaljima ostvarena je saradnja sa velikim brojem dekanata fakulteta, studentskim organizacijama, kao i omladinskim udruženjima koje su usko vezane za ovu ciljnu grupu.

Stipendijama želimo da ustanovimo dugogodišnji program podrške i finansijske pomoći studentima, za njihovo dalje akademsko i profesionalno usavršavanje, te povećanje njihove konkurentnosti na konstantno promenjivom tržištu rada.

Kompanija ManpowerGroup je u 2018. godini izvršila novčane donacije u iznosu većem od 30.000 EUR usmrenim na različite organizacije, udruženja i institucije. Dok je za projekat studentskih stipendija definisan budžet od 36.000 EUR. Takođe, zaposleni kompanije su se više puta odazvali na pozive različitih organizacija kako bi preneli svoje praktično znanje i iskustvo.

Ostale novosti

Naši događaji

No event matches your search

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin