Francuska kozmetička kuća L’Oreal ostvarila najbolje rezultate na listi ekološki najodgovornijih kompanija.

"CDP" liste - Najbolje zbirne rezultate u tri ocenjivane kategorije (klimatske promene, sigurnost voda i rukovođenje šumskim kapacitetima) je ostvarila kompanija L’Oreal, član pokrovitelj Francusko-srpsko privredne komore, rame uz rame sa švajcarskom kompanijom Firmenich.

Neprofitna organizacija za zaštitu životne sredine CDP je pre nekoliko dana objavila liste „najzelenijih“ preduzeća na globalnom nivou. One su kreirane kako bi podstakle velike kompanije da svoje aktivnosti usmere ka održivosti. A liste pružaju celovitu sliku o tome kako korporativni svet doprinosi rešavanju problema u oblasti klimatskih promena, sigurnosti voda i rukovođenja šumskim kapacitetima.

Na listi koja je ocenjivala doprinos kompanija u borbi protiv klimatskih promena, kao pozitivni primer, istaklo se više od 120 preduzeća. Kada je reč o sigurnosti vode, više od 25 preduzeća se pokazalo odgovornim. CDP je za primenu održivosti u šumarstvu pohvalio napore sedam kompanija.

Članci na istu temu

Događaji na sličnu temu

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin