Francuska kozmetička kuća L’Oreal ostvarila najbolje rezultate na listi ekološki najodgovornijih kompanija.

"CDP" liste - Najbolje zbirne rezultate u tri ocenjivane kategorije (klimatske promene, sigurnost voda i rukovođenje šumskim kapacitetima) je ostvarila kompanija L’Oreal, član pokrovitelj Francusko-srpsko privredne komore, rame uz rame sa švajcarskom kompanijom Firmenich.

Neprofitna organizacija za zaštitu životne sredine CDP je pre nekoliko dana objavila liste „najzelenijih“ preduzeća na globalnom nivou. One su kreirane kako bi podstakle velike kompanije da svoje aktivnosti usmere ka održivosti. A liste pružaju celovitu sliku o tome kako korporativni svet doprinosi rešavanju problema u oblasti klimatskih promena, sigurnosti voda i rukovođenja šumskim kapacitetima.

Na listi koja je ocenjivala doprinos kompanija u borbi protiv klimatskih promena, kao pozitivni primer, istaklo se više od 120 preduzeća. Kada je reč o sigurnosti vode, više od 25 preduzeća se pokazalo odgovornim. CDP je za primenu održivosti u šumarstvu pohvalio napore sedam kompanija.

Ostale novosti

Naši događaji

Umrežavanje Ekskluzivan događaj

International Networking Cocktail 2019

Dragi članovi i partneri,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na International Networking Cocktail, jedinstvenu priliku da upoznate i sklopite...

Obuka

Centar za obuku CCIFS : "Javni nastup i prezentacione veštin"

Nakon uspešnog prvog izdanja, Francusko-srpska privredna komora vas ponovo poziva na dvodnevni trening za Javni nastup i prezentacione veštine koji...

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin