Novi članovi

MG Industrial Business, kompanija specijalizovana u oblasti konslatinga i usluga u oblasti industrije i skladištenja, je postala član CCIFS-a

MGIB, čije se sedište nalazi u Vogezima u Francuskoj, je opšti industrijski ugovarač radova i pružalac usluga u oblasti industrijskog poslovanja i skladištenja koji pomaže svojim klijentima da poboljšaju svoje industrijske performanse i uspeju u svojim projektima.

Domeni poslovanja MGIB-a : 

* Koordinacija supply chain-a, 

* Upravljanje dodatnim aktivnostima, 

* Prevencija profesionalnih rizika aktivnim radom na poboljšanju uslova rada zaposlenih.

* Stalno poboljšanje kako bi se povećala efikasnost i sačuvao kvalitet.

Kako biste videli kompletan profil kompanije MG-IB pozivamo vas da posetite njihovu internet stranicu na www.mg-ib.com ili LinkedIn strinicu kompanije na www.linkedin.com/company/mg-ib/.

Ostale novosti

Naši događaji

Komora

CCIFS  •  Beograd

Mesečni sastanak članova

Mesečni sastanak članova održaće se u sredu 29. januara u 17 časova, u našim prostorijama u Svetogorskoj 7L u Beogradu.

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin