Bilateralna razmena između Francuske i Srbije u 2020. godini

U 2020. godini, razmena između Francuske i Srbije je dostigla 1 milijardu evra, uključujući 585 miliona evra francuskog izvoza i 483 miliona evra uvoza. Razmena se više nego udvostručila od 2010. godine, kada je prelazni sporazum o trgovinskoj saradnji između Evropske unije i Srbije stupio na snagu.

Trgovinski balans, sa malim deficitom u 2017. godini je uravnotežen u 2018. godini o stao je pozitivan za Francusku od 2019. godine iznoseći 101 milion evra u 2020. godini.

S druge strane, pandemija COVID-19 je uticala na trgovinsku razmenu padom od -3,4% u odnosu na 2019 godinu. Posle naglog pada izvoza u prvoj polovini 2020. godine (-25,7%), izvoz se povećao u drugoj polovini godine, i rezultirale ukupnim godišnjim padom od -3%.

 

1. Pandemija COVID-19 je uticala na našu trgovinu u 2020. godini, ali trgovinski balans ostaje pozitivan u korist Francuske.

U 2020. godini, prema Direkciji francuske carine, razmena između Francuske i Srbije je dostigla 1. milijardu evra. Razmena je opala za -3,4% u odnosu na 2019. godinu ali se i uvećala za 2,5 puta od 2010. godine, kada je stupio na snagu prelazni sporazum o trgovinskoj saradnji između Evropske unije i Srbije.

Posle deficita od 5,6 miliona evra u 2017. godini, trgovinski bilans je uravnotežen u 2018. godini. Uprkos padu izvoza iz Francuske (-3% u odnosu na 2019. godinu, na 585 miliona evra) i uvoza (-3,9% na 483 miliona evra), balans razmene ostaje pozitivan za Francusku (101 milion evra) i sličan balansu iz 2019. godine (100 miliona evra).

Pandemija virusa COVID-19 je značajno uticala na našu razmenu u prvoj polovini 2020. godine, što je rezultiralo padom francuskog izvoza u Srbiju (-25,7% u odnosu na prvu polovinu 2019. godine) i uvoza (-12,8%).

Oporavak ekonomskih aktivnosti tokom druge polovine godine je omogućio revitalizaciju trgovine (56,6% izvoza i 54% uvoza u 2020. godini je ostvareno u drugoj polovini kalendarske godine). U 2020. godini, Francuska je ostala deveti najveći dobavljač Republike Srbije (2,8% ukupnog srpskog uvoza) i njen 15. najveći kupac (2,7% ukupnog srpskog izvoza završi u Francuskoj).

 

2. Francuski izvoz je raznovrstan, a na prvom mestu su industrijske i poljoprivredne mašine

Prodaja mehaničke, elektronske i električne opreme dostigla je 166,5 miliona evra u 2020. godini, što predstavlja 28% ukupnog izvoza Francuske i pad od -9% u odnosu na 2019. Izvoz većinski čine industrijske i poljoprivredne mašine (126,5 miliona evra u 2020. godini, što je pad od -5,7% u odnosu na 2019. godinu).

Transportna oprema sa 115,5 miliona evra čini 20% ukupnog iznosa za 2020. godinu. Prodaja je u porastu od 15,6% na nivou godine, posle pada od 50% u prvih šest meseci 2020. godine. Treba posebno imati na umu prodaju dva Airbus helikoptera Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Prodaja hemijskih proizvoda, parfema i kozmetike se ustalila na 88,5 miliona evra (porast od 1% u odnosu na prethodnu godinu). Izvoz farmaceutskih proizvoda je dostigao 84 miliona evra u 2020. godini. Iako je prodaja pala za -7% u prvih šest meseci 2020. godine, prodaja je ipak povećana za 7,7% tokom cele 2020. godine u odnosu na 2019. Preduzeća Sanofi-Aventis, Sanofi-Paster i Laboratorije Servije imaju svoje filijale u Beogradu. Izvoz poljoprivrednog i prehrambenog sektora predstavlja 46,3 miliona evra u 2020, ili 7,9% ukupnog iznosa. Taj sektor je najmanje bio pogođen pandemijom, zabeleživši pad od -1% u 2020. godini (29 miliona evra u 2020), za razliku od poljoprivrednih proizvoda čija prodaja se smanjila za -14,8% i iznosila 17,2 miliona evra u 2020. godini, nasuprot 20,2 miliona evra 2019. godine.

Stoga, sektori koji su najmanje pogođeni krizom izazvanom virusom COVID-19 su transportna oprema, farmaceutski proizvodi, hemijski proizvodi i kozmetika.

 

3. Uvoz u Francusku iz Republike Srbije je koncentrisan na nekoliko porodica proizvoda, ali podela uvoznih segmenata je evoluirala.

Uvoz gumenih proizvoda i proizvoda od plastike u Francusku ostaju na prvom mestu sa 91 milion evra u 2020. godini i 18,8% ukupnog francuskog uvoza iz Srbije. To predstavlja pad od -3,8% u odnosu na 2019. godinu. Glavni izvoznik u ovom sektoru je Mišelenova filijala koja ima proizvodni pogon otvoren 2002. godine u Pirotu i koji zapošljava 3 500 ljudi (četvrti najveći izvoznik u zemlji). Pogon je u potpunosti prekinuo proizvodnju tokom dva meseca na proleće 2020. godine kao meru protiv pandemije.

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi su izbili na drugo mesto izvoza (treće mesto 2019. godine) sa 67,5 miliona evra u 2020. godini (dok je ukupan iznos ostao isti kao u prethodnoj godini) i predstavlja 14% ukupnog uvoza.

Slede kupovina hemikalija, parfema i kozmetike koja iznosi 61,8 miliona evra, što je rast od 18,8% u odnosu na 2019. kada su ti proizvodi bili na petom mestu uvoza u Francusku. Na četvrtom mestu kupovine se nalazi transportna oprema sa 60,2 miliona evra. Uvoz u tom sektoru se smanjio za -18,8% u odnosu na 2019. godinu kada je taj sektor bio na drugom mestu. Karoserije, prikolice i poluprikolice su predstavljale 33,3 miliona evra 2019. godine u tom segmentu.

Predstavništvo preduzeća Lohr u Vojvodini je usko specijalizovano za proizvodnju visoko gabaritnih prikolica za šlepere. Grupa Trigano je takođe 2016. kupila akcije Zastave Inpro, državnog preduzeća specijalizovanog za proizvodnju prikolica.

Konačno, uvoz mehaničke, elektronske i električne opreme je opao za -22,4% između 2019. i 2020. godine, dostigavši 52,4 miliona evra.

Posebnu pažnju skrećemo na snažan rast u 2020. godini kupovine drveta, papira, kartona (52,4% na 29,3 miliona evra) i farmaceutskih proizvoda (43% što predstavlja 11,3 miliona evra u odnosu na 7,9 miliona evra u 2019. godini).

 

(izvor: www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/RS/les-echanges-commerciaux-entre-la-france-et-la-serbie)

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin