Klub CFO

Ovaj klub, čiji će se prvi sastanak održati krajem januara, imaće za cilj da se CFO članova CCIFS-a okupe i razgovaraju o finansijskim i ekonomskim pitanjima u zemlji. Što se tiče ekonomske situacije Srbije evidentno je da, posle nekoliko godina ekonomske recesije i tri programa SMF od 2009. godine, srpska ekonomija beleži osetljivo poboljšanje svojih osnova. Rast je isto zabeležen. Budžetske mere koje je Vlada započela da sprovodi u skladu sa SMF-om su urodile plodom bez stopiranja ekonomskog rasta odnosno javni saldo je suficitaran u 2017. godini, kao i u prvoj polovini 2018.-e godine, a javni dug je prošao ispod 60% BDP-a u aprilu 2018. godine, delimično zahvaljujući jačanju domaće valute. Vlasti sada imaju više prostora za otpočinjanje dugo odlaganih javnih investicija. Inflacija je pod kontrolom, dok slabo performantne pozajmice počinju da se polako smanjuju. Zemlja je još slabo rangirana u međunarodnom monetarnom okruženju zbog deviznog zaduženja.

 

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin