Usluge podrške preduzećima

Srprsko tržište je u ekspanziji i nudi mnogobrojne poslovne prilike. Međutim, ono je relativno nepoznato za francuske kompanije, i stoga CCIFS nudi široku paletu usluga po meri da bi vas pratila u projektima i razvitku u Srbiji.

 • istraživanje tržišta :
  • identifikacija komercijalnih partnera (pod-izvođači/ dobavljači/ klijenti/ distributeri)
  • proučavanje tržišta
  • testiranje po potražnji
  • organizovanje sastanaka
 • podrška implementaciji (preimplementarno istraživanje, osnivanje firme, domicijalizacija, usluge zapošljavanja…)
 • međunarodni razvitak

Feedback kompanija koje su angažovale CCIFS u svom pristupu tržištu Srbije:

"Želeli bismo da se zahvalimo timu CCIFS-a za odlične kontakte i organizaciju sastanaka, naša poslovna tura u Srbiji je bila veoma interesantna i, u meri u kojoj je nam obaveze dozvoljavaju, mi ćemo istražiti mogućnosti koje su bile identifikovane. Svakako ćemo vas informisati i, ako je potrebno, da vas ponovo angažujemo u pretrazi potencijalnih budućih partnera. "(Francuska kompanija u sektoru industrije metala i plastike).

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin