Vesti o članovima

Photo : http://headsadriatic.com/

Novi članoviKomoraČlanovi

Novi član CCIFS-a - Heads Adriatic

Heads Adriatic je tim profesionalaca, eksperata, specijalista i kreatora u oblasti industrije zapošljavanja, koji posluje u 7 zemalja regiona...

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin