Usluge

Centar za obuku

Sve naše obuke su interaktivne, sačinjene za male grupe učesnika, i sa praktičnim slučajevima u malim podgrupama.

Biznis centar CCIFS - LeBooster

Biznis centar CCIFS - LeBooster u centru Beograda, je idealno mesto za razvijanje poslovanja. Prilagodljive kancelarije,...

Tim Francuska Balkan

Poštanska adresa i/ili domicijalizacija Vašeg preduzeća u Srbiji su neretko neophodni da biste trajno obeležili vaše...