Kalendar događaja

Članovi  • …

Niš

Bonžur NIŠ

Događaj pod nazivom BONŽUR SRBIJA predstavlja inovativni koncept regionalnog umrežavanja kroz susrete sa gradskim institucijama i privredom.