NOVOSTI

Članovi

Poseta MEDEF-a Srbiji

Delegacija od dvadesetak rukovodilaca preduzeća, ministarstava i organizacija, boravila je u Srbiji tokom dva dana.