NOVOSTI

Fokus HR

Sektorski klubovi CCIFS

I u 2022. godini CCIFS nastavlja sa aktivnostima sektorskih klubova koji omogućuju članovima razmenu iskustava, dobrih praksi i saveta.