Klub ljudski resursi

Ovaj klub ima za ambiciju da se učesnici razgovaraju o novostima iz sektora ljudskih resursa i da im omogući članovima iz različitih industrija da se povežu oko svojih problematika vezanih za upravljanje ljudskim resursima. 

HR klub je isto tako idealna prilika za naše članove da govore o HR tematikama njihovih kompanija i da pokušaju da predlože piste za razmišljanje i razmenu dobrih praksi, sve u cilju poboljšanja poslovanja. 

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin