Transport i Logistika

Klub Transport i Logistika je neformalni vid saradnje članova Francusko-srpske privredne komore koji ima za cilj :

  • da učesnici diskutuju o aktuelnostima u ovom sektoru,
  • da se članovi Komore bolje upoznaju,
  • da podstakne saradnju u ovoj oblasti. 

Susreti su uglavnom organizovani u vidu okruglog stola, diskusija i razmene iskustava tokom kojih učesnici mogu da govore o temama iz sektora koji direkto utiču na njihovo poslovanje ili uopšteno na razvoj sektora u zemlji i regionu. 

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin