Speed Business Meeting 8.2.2023.

Speed Business Meeting

Šezdeset predeuzeća članova tri asocijacije

Članovi Francusko-spske privredne komore, Nemačko-srpske privredne komore i Srpske Asocijacije Menadžera sastali su se u cilju održavanja niza „brzih poslovnih sastanaka".

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin