Usluge

Povezivanje članova

Ova nova funkcionalnost mreže CCI FI (Francuske privredne komore u inostranstvu) teži da olakša interakciju između: -Članova...

Biznis centar CCIFS - LeBooster

Biznis centar CCIFS - LeBooster u centru Beograda, je idealno mesto za razvijanje poslovanja. Prilagodljive kancelarije,...

Centar za obuku

Sve naše obuke su interaktivne, sačinjene za male grupe učesnika, i sa praktičnim slučajevima u malim podgrupama.

Tim Francuska Balkan

Poštanska adresa i/ili domicijalizacija Vašeg preduzeća u Srbiji su neretko neophodni da biste trajno obeležili vaše...