Klub ljudski resursi

Francusko-srpska privredna komora je pokrenula klub « HR », koji okuplja direktore i HR menadžere francuskih i srpskih preduzeća članica Komore. Cilj ove radne grupe je da njeni članovi neformalno razgovaraju o aktuelnostima u HR sektoru, metodama kako bi se izbegao odliv mladih, načinima da se poboljša položaj zaposlenih i o iskustvima u svojim kompanijama. 

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin