KOMORA

Naša ekipa

Bilingvalna i multikulturalna ekipa CCIFS-a sa sedištem u Beogradu Vam je na usluzi.

Upravni odbor

Na čelu CCIFS-a se nalazi upravni odbor, sastavljen od 11 osoba, uglavnom direktora francuskih i srpskih kompanija.

Naša misija

Promovisanje bilateralne saradnje, investicija, trgovinskih odnosa Francuske i Srbije i animiranje francusko-srpske poslovne...

Članovi pokrovitelji

Bogata mreža partnerstava sa francuskim vlastima i institucijama (Ambasada Francuske u Srbiji, Ekonomsko odeljenje,...