Članovi pokrovitelji

Membres parrains

Jedan od glavnih zadataka Francusko-srpske privredne komore je da uspostavi i razvije snažnu mrežu partnerstava sa francuskim i srpskim vlastima i institucijama kako bi najbolje zastupala interese svojih članica i promovisala aktivnosti francusko-srpske zajednice u Srbiji.

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin