Naša ekipa

Sanja IVANIĆ Generalna direktorka
+381 11 45 11 16 6 sanja.ivanic@ccfs.rs
Nina ROBOVIĆ Šef razvoja poslovanja
+381 11 45 11 166 nina.robovic@ccfs.rs
Marina DODER Šef komercijalnog sektora
+381 11 45 11 166 marina.doder@ccfs.rs
Nevena NOVOSELAC Šef projekata
+381114511166 nevena.novoselac@ccfs.rs
Sandra EFREMOV Šef projekata
+3814511166 sandra.efremov@ccfs.rs
Share this page Share on FacebookShare on Linkedin