Naša ekipa

Sanja IVANIĆ Generalna direktorka
+381 11 3348 353 sanja.ivanic@ccfs.rs
Nina ROBOVIĆ Šef razvoja poslovanja
+381 11 3348 353 nina.robovic@ccfs.rs
Marina DODER Šef komercijalnog sektora
+381 11 334 8 351 marina.doder@ccfs.rs
Saša CVETKOVIĆ Šef projekta
+381 11 3348 351 sasa.cvetkovic@ccfs.rs
Share this page Share on FacebookShare on Linkedin