Članovi pokrovitelji

Članovi-pokrovitelji predstavljaju posebnu kariku u lancu koji Komora gradi godinama. Zahvaljujući 12 preduzeća koja su bila prvi pokrovitelji; njihovom doprinosu i podršci, stvoreni su uslovi za rast i razvoj Komore. Posledično, sa rastom Komore, rastao je i broj pokrovitelja, pa je tako i mreža koju zajedno stvaramo svakim danom veća i jača. 

Pored toga, članovi pokrovitelji uvek mogu računati na personalizovanu podršku i zastupljenost od strane Komore. 

O svim prednostima koje članovi pokrovitelji imaju, možete pročitati ovde

Članovi pokrovitelji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin