Ekipa

Sanja IVANIĆ Generalna direktorka
+381 11 45 11 16 6 sanja.ivanic@ccfs.rs
Marina DODER Šef komercijalnog sektora
+381 11 45 11 166 marina.doder@ccfs.rs
Nina ROBOVIĆ Šef razvoja poslovanja
+381 11 45 11 166 nina.robovic@ccfs.rs
Share this page Share on FacebookShare on Linkedin