Tim Francuska Balkan

CCIFS je trenutno najveća francuska privredna komora u zemljama bivše Jugoslavije

Kako bi što bolje pružala podršku francuskim preduzećima koja su zainteresovana za ovo tržište koje broji više od 20 miliona stanovnika, CCIFS predlaže da ima ulogu posrednika svim kompanijama koje uviđaju prednosti tržišta Balkana, i sve to zahvaljujući koordinisanoj i strukturisanoj regionalnoj mreži. CCIFS je garant kvaliteta pružene usluge preduzećima na dolepomenutim tržištima i teži konstantnom poboljšanju pružene usluge.

Koje organizacije čine deo regionalne mreže ?

Francusko-srpska privredna komora svojom delatnošću pokriva i Bosnu i Hercegovinu, Klub preduzeća Francuska - Crna Gora, Savez komora Makedonije. 

Koje su prednosti za francuska preduzeća?

• Veći perimetar aktivnosti i misija : primljen zahtev za samo jednu zemlju će sistematski biti upoređen sa prilikama u ostalim zemljama Balkana.

• Povoljna tarifa : zahvaljujući uslugama za više zemalja ugovorenim po preferencijalnim cenama, preduzećima se pruže efikasnija i povoljnija usluga.

• Garancija za kvalitet usluge : CCIFS je potpisnica 10 obaveza o kvalitetu u skladu sa normama Business France-a.

• Olakšana obrada dosijea : zahtevi preduzeća se obrađuju u realnom vremenu.

Zainteresovani ste za balkanski region ? Kontaktirajte nas !

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin