Agencija za ocenu kreditnog rejtinga "Fitch Ratings" povećala je kreditni rejting Srbije na nivo "BB+" sa nivoa "BB" uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga.

Rejting agencija Fitch je povećala kreditni rejting Srbije sa BB na BB + sa stabilnim izgledima.

Agencija ističe poboljšanu upravu i fiskalnu disciplinu koja je dovela do fiskalnog suficita u proseku 0,9% BDP-a u 2017. i 2018. godini, za razliku od 2014. godine kada je bio zabeležen deficit od 6,2% BDP-a.

Ostale novosti

Naši događaji

Francuska nedelja 2019

Sedmo izdanje Francuske nedelje će se održati od 20. do 27. novembra 2019. godine. Francuska nedelja će i ove godine tradicionalno biti otvorena na...

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin