Agencija za ocenu kreditnog rejtinga "Fitch Ratings" povećala je kreditni rejting Srbije na nivo "BB+" sa nivoa "BB" uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga.

Rejting agencija Fitch je povećala kreditni rejting Srbije sa BB na BB + sa stabilnim izgledima.

Agencija ističe poboljšanu upravu i fiskalnu disciplinu koja je dovela do fiskalnog suficita u proseku 0,9% BDP-a u 2017. i 2018. godini, za razliku od 2014. godine kada je bio zabeležen deficit od 6,2% BDP-a.

Ostale novosti

Naši događaji

Komora

CCIFS  •  Beograd

Mesečni sastanak članova

Mesečni sastanak članova održaće se u sredu 29. januara u 17 časova, u našim prostorijama u Svetogorskoj 7L u Beogradu.

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin