Biomasa – najznačajniji izvor obnovljive energije u Srbiji

Od svih obnovljivih izvora energije u Srbiji, biomasa ima najveći raspoloživi potencijal, sa oko 61% učešća, a njen značaj je posebno veliki u sektoru poljoprivrede - istaknuto je na završnoj konferenciji projekta posvećenom smanjenju barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji, koji su od 2014. godine sprovodili Ministarstvo rudarstva i energetike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, UNDP.

Zahvaljujući ovom projektu izgrađena su i puštena u rad šest postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije ukupne snage 6,32 megavata i osigurano je smanjenje emisije CO2 u iznosu od milion tona u toku 20 godina životnog ciklusa ovih investicija

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin