CCIFS Grand Prix 2021 : Eko Bio Ivest - BioSol

Na ovogodišnjoj Gala večeri, tradicionalno održaće se dodela Grand Prix nagrada 2021. Kompanija Eko Bio Invest nominovana je za kategoriju Inovacije.

Eko Bio Invest je osnovan za proizvodnju i prodaju materijala BioSol koji je sličan mekoj, tankoj plastici, ali je organskog porekla i sasvim prirodan. Sertifikati koji su dobijeni za ovaj materijal od strane evropske i američke laboratorije potvrđuju da nije toksičan i da je biorazgradiv, a patentom je zaštićen 21. septembra 2020., čime je dokazan inovativni karater materijala, tehnologija i poreklo.

Firma ima samo dvoje zaposlenih, ali zahvaljujući ogromnom potencijalu materijala, uspeli smo da obezbedimo značajna sredstva, lična i od jednog privatnog investitora. Uspostavili smo saradnju sa Institutom za molekularnu genetiku i genetički inženjering (IMGGE) iz Beograda, sa kojim razvijamo različite mogučnosti primene našeg materijala.

Iako plastika ima karakteristike koje su joj omogućile primenu u brojnim sektorima, sve više svedočimo o njenim lošim efektima i ograničenjima. Nedavno su studije dokazale prisustvo nanočestica plastike čak i u placenti. Svake nedelje u sebe unesemo 3 do 5 g plastike, što odgovara veličini kreditne kartice.

BioSol (Bio), organski materijal, (Solution) rešenje problema plastike i  (Soluble) i prirodno rastvoriv, kao sirovinu  koristi organski otpad, od koga se prave granule, a zatim nastaju krajnji proizvodi tipa folija i kesa, što je savršen primer cirkularne ekonomije. Nakon upotrebe, ovi proizvodi mogu poslužiti kao đubrivo. Ako dođu u dodir sa temperaturama od preko 80°C a istovremeno i sa vodom, rastvaraju se gotovo trenutno. U hladnoj vodi, u/na zemlji, proces traje od 26 dana do 6 meseci.

Nakon što smo od EU i USA laboratorija dobili sertifikate da se BioSol prirodno rastvara, zaštitili smo ga patentom u Francuskoj u septembru 2020., što je omogućilo organizovanje proizvodnje granula, koja treba da počne do kraja ove godine. Istovremeno, radimo na čvršćim i verzijama materijala koje bi se sporije rastvarale u vodi. Saradnja sa IMGGE je za sada veoma uspešna a rezultati vrlo ohrabruju, što će nam omogućiti daleko širu primenu, u brojnim sektorima.

Postojeći proizvođači plastike mogu svojim klijentima ponuditi novu verziju materijala, ekološkog i ne-toksičnog, bez potrebe za dodatnim ulaganjima. Na ovaj način se čuvaju postojeća i stvaraju nova radna mesta. Krajnji korisnici dobijaju zdraviji proizvod, koji štiti životno okruženje i naše zdravlje.

Cenovno smo u rangu sa postojećim biorazgradivim proizvodima, koji i dalje sadrže 50-60% plastike, oko 25% smo skuplji od plastičnih proizvoda i isto toliko jeftiniji od papirnih proizvoda, kojima se okreću brojni korisnici, zanemarujući činjenicu da je plastična ambalaža u velikoj meri izmišljena da bi se zaustavila seča drveća.

Već nam je potvrđen interes od brojnih klijenata širom EU ali i sa drugih kontinenata. Naši potencijalni klijenti su iz sektora ambalaže, hrane, mode, kozmetike, medicine, farmacije i poljoprivrede.  

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Događaji  • …

Speed Business Meeting

Novi Speed Business Meeting sa članovima Hrvatskog poslovnog kluba, Britansko-srpske privredne komore i Helenskog poslovnog udruženja.

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin