CCIFS Grand Prix 2022: Docloop - Zeleni žig

Na Gala večeri održaće se dodela Grand Prix nagrada. Kompanija Moj-eRačun (Docloop) nominovana je za kategoriju "Društveno odgovorno poslovanje"

2022. godina će srpskom poslovnom eko-sistemu doneti značajne promene u pogledu savremenijeg načina poslovanja koji podrazumeva na prvom mestu uvođenje digitalnih i elektronskih rešenja u svakodnevnim poslovnim procesima. U toku 2021. godine je donet Zakon o elektronskom fakturisanju koji obavezuje sve poslovne subjekte (privatni sektor i javni sektor) da se tokom 2022. godine prilagode elektronskom načinu izdavanja faktura, koji će posledično napraviti značajne poslovne uštede, ali i ogroman ekološki uticaj na sredinu u kojoj posluju.

Cilj : Smanjenje upotrebe papira u svakodnevnom poslovanju i očuvanje stabala (šuma).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O projektu : Zeleni žig je verifikovano priznanje koje nagrađuje društvenu odgovornost kompanija koje su dale svoje doprinos zaštiti životne sredine i poboljšanju ekološke situacije u našoj zemlji. Prelaskom na elektronski sistem fakturisanja usluga, korišćenjem Moj-eRačun servisa, kompanije postaju “zeleni ambasadori” i kao zaslugu za svoj doprinos dobijaju zeleni žig.

Kriterijumi za dodelu žiga:

- Broj sačuvanih stabala

- Smanjenje ugljeničnog/karbonskog otiska

Kalkulator uštede – Služi da izvrši proračun direktnih poslovnih i ekoloških ušteda na osnovu ulaznih informacija o izdavanju faktura.

Metodologija: Metodološki pristup koji se primenjuje predstavlja kombinaciju teorijskog pristupa iz postojeće literature, a sa druge strane je baziran na iskustvu iz prakse.

Korišćene su sledeće metode:

• Izračunavanje prosečne mesečne potrošnje papira za izdavanje faktura.

• Analiza broja stabala koji bi se posekao na mesečnom nivou.

• Proračun spasenih stabala na godišnjem nivou.

• Smanjenje ugljeničnog/karbonskog otiska kako bi se utvrdilo trenutno stanje i napravila projekcija pozitivnog uticaja na životnu sredinu, a kroz kasniju uštedu korišćenjem elektronskih faktura.

Projekat doprinosi:

• Promociji elektronskog fakturisanja i digitalizacije poslovanja.

• Razvijanju svesti u okviru privrede i Vlade o značaju zaštite životne sredine.

• Podsticanju promovisanja održivog razvoja.

• Podsticanju poštovanja ekoloških principa.

• Dijalogu između vladinih organa, privrede, interesa društvene zajednice, organizacija i Docloop kompanije.

Svečana dodela zelenog sertifikata:

Moj-eRačun će u saradnji sa PKS Centrom za digitalnu transformaciju i JP Srbijašume dodeljivati ova posebna priznanja na svečanim događajima. Time će dodatno promovisati “zelene ambasadore” i pozvati druge kompanije da se priključe novom ekološkom talasu poslovanja. Pored dodele sertifikata za svakog sertifikovanog klijenta će se u saradnji sa JP Srbijašume posaditi adekvatan broj sadnica.

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin