Coface Barometar poslovnog rizika za četvrto tromesečje 2022. godine je dostupan

Procene poslovnog rizika koje kompanija Coface daje su se tek neznatno promenile, dok negativne korekcije poslovnog rizika i dalje preovladavaju

Godina za nama je pozitivno završena u privrednom smilsu. Do naglog pada privrednih aktivnosti u evropskim zemljama nije došlo, i pored straha da će se trošenje energenata u Evropi ograničiti. Samim tim prognoza koeficijenta rasta svetske privrede kompanije Coface za 2023. godinu je ostala ista, i to 1,9%. Prognoza da će u razvijenim zemljama doći do stagnacije, a da će zemlje u razvoju uspešno odoleti krizi pokazala se kao tačna. Krajem prošle godine je došlo do pada inflacije, s' obzirom na to da su se i cene energenata čiji je porast bio glavni uzročnik naglog rasta cena proizvoda široke potrošnje u razvijenim zemljama stabilizovale. Prognoze su da će u prvoj polovini 2023. godine rast stope inflacije nastaviti da usporava. 

Briga u privrednom okruženju i dalje postoji. Rizici i neizvesnosti biće prisutni i tokom 2023. godine. Inflacija ostaje glavno pitanje i osnovni razlog za brigu. Centralne banke razvijenih zemalja i dalje teže cilju koji su postavile, a to je vrednost  inflacije od 2%. 

Pročitajte Barometar 

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin