Članovi

In Focus: France

Časopis Diplomacy&Commerce, član CCIFS-a, sindikacija britanskog "The Economist" magazina u Srbiji, priprema specijalnu publikaciju posvećenu sveukupnim odnosima Francuske i Srbije pod nazivom In Focus: France.

Počev od 2016. godine, Diplomacy&Commerce piše o Francuskoj i o svim aspektima njenog razvoja, privrede, poslovne klime, kulture, istorije, tradicije i turizma. Kao jedna od najpriznatijih i najčitanijih publikacija o aktuelnim događajima, u ovom broju će biti predstavljeni najnoviji trendovi, pronicljiva analiza i mišljenje o svim aspektima ekonomske, diplomatske i političke saradnje između ove dve države.

NOVI NAČIN PROMOCIJE – In Focus: France publikacija će imati štampano i interaktivno onlajn izdanje, koje nudi jedinstveni tip promocije. Objavljeni materijal imaće interaktivne opcije i trajno će ostati na internet mreži, čak i nakon završetka kampanje.

PUBLIKACIJA In Focus: France takođe će sadržati članke o ekonomskim aspektima i uticaju koji su kompanije imale na privredu, naporima uloženim u poboljšanje uslova za poslovanje, kao i o francuskoj tradiciji, kulturi, duhu i turističkim potencijalima.

DOSEG I DISTRIBUCIJA – Izdanje će biti objavljeno u januaru 2021. godine, a distribuiraće se kao sastavni deo časopisa Diplomacy& Commerce. Pored toga, časopis će biti objavljen na  zvaničnoj internet stranici časopisa i distribuiraće se putem mreže biltena, Facebook profila, LinkedIn-a i Instagram stranice časopisa Diplomacy& Commerce, koji okupljaju više od 90.000 čitalaca.

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin