Članovi

InVivo Group i Soufflet Group ulaze u ekskluzivne pregovore s ciljem osnivanja nove grupe

Spajanje InVivo Group i Soufflet Group otvorilo bi put stvaranju vodećeg francuskog šampiona u poljoprivredi i poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Kombinacija aktivnosti, uglavnom komplementarnih, grupe InVivo sa onima grupe Soufflet, na dugoročnom planu bi sačuvala njihove strukture po poslovnim linijama, koherentnost, pozicioniranju, kao i njihov identitet.

Tako stvorena nova grupa bila bi bila u mogućnosti da odgovori izazovima prehrambene suverenosti, konkurentnosti i održivog razvoja francuske poljoprivrede i poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Više informacija nađite ovde.

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin