Članovi

Kandidat za GRAND PRIX 2024 u GREEN kategoriji – OTP Bank - Generator Lab

Tokom ovogodišnjeg Gala večeri, koja će se održati 23. aprila, organizovaćemo tradicionalnu ceremoniju dodele Grand Prix CCIFS nagrada

Generator Lab  predstavlja krovni naziv za  “zelene” i održive aktivnosti Banke i objedinjuje tri pojedinačne održive inicijative.

Krovna poruka je: KADA ZNAŠ BUDUĆNOST JE ZELENA.

Inicijative koje obuhvata:

• Generator Zero,

• Generator dobrih dela,

• OTP Village.

Generator Zero

Poslednji ciklus projekta Generator ZERO 2023 pokrenut je  sa ciljem da podrži i nagradi rešenja koja doprinose smanjenju karbonskog otiska kao jednom od najvećih izazova današnjice i rastu zelene ekonomije. Konkurs je bio namenjen inovatorima, startap kompanijama, mikro, malim i srednjim preduzećima, socijalnim preduzećima, kao i organizacijama civilnog društva (koja nisu korisnici budžetskih sredstava).  Projekat Fragment ploče startapa Fragment Incorporated, koji se bavi proizvodnjom inovativnog i održivog građevinskog materijala od 73% reciklažnog stakla, pobednik je poslednjeg ciklusa Generator ZERO. Pobednički tim je od banke osvojio dva miliona dinara i stratešku podršku u daljem razvoju i promociji projekta, kao i nagrade dva partnera. Podršku na projektu su pružili i brojni partneri i to: ICT HUB, Blic, Mastercard, Projekat Srbija Inovira podržan od strane USAID-a, Inicijativa Digitalna Srbija, Beogradska otvorena škola (BOŠ), Netokracija, Schneider Electric, MPC, Supernatural – udruženje koje se bavi zaštitom životne sredine.

Generator dobrih dela je inicijativa posvećena pružanju vidljivosti socijalnom preduzetništvu i svim akterima koji u ovom poslovnom ekosistemu stvaraju. Kroz ovu inicijativu do sada je  podržano više od 25 projekata malih i mikro preduzeća, udruženja i organizacija civilnog društva.

Poslednje izdanje Generatora dobrih dela realizovano je u aprilu 2023. kada je ukupno sedam učesnika imalo priliku da izloži i proda svoje proizvode koji su ekološki, reciklabilni i održivi. Banka je za sve učesnike obezbedila lokaciju, štandove i kao najvažnije - medijsku i snažnu promotivnu podršku kroz eksterne i interne kanale komunikacije. Sa svakim pojedinačnim učesnikom snimljen je video materijal koji je uz prateće informacije bio plasiran I predstavljen širom ekternoj zajednici, zaposlenima, klijentima i partnerima banke.

OTP Village realizuje se kroz uspostavljanje urbanog pčelinjaka i rasadnika sa 12 vrsta medonosnog bilja. OTP banka na ovaj način nastoji da  pruži podršku ekološkom aktivizmu i doprinese uvećanju biodiverziteta u želji da ukaže na ključnu ulogu pčela za očuvanje našeg celokupnog ekosistema. Činjenica da pčele oprašuju više od 70 odsto biljaka i da od njih zavisi isti procenat ukupne flore i faune predstavljala je podsticaj  da razmišljamo o ovoj značajnoj temi i pružimo svoj doprinos. Projekat je realizovan u saradnji sa ekološkim udruženjem „Supernatural“.  Projekat OTP Village realizuje se i kroz programe ekološke edukacije za zaposlene i njihovu decu

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin