Komora  •  Članovi

Osnivanje Saveta evropskih poslovnih udruženja i komora u Srbiji

Potpisan memorandum o osnivanju Saveta evropskih poslovnih udruženja i komora u Srbiji

Evropska poslovna udruženja i bilateralne komore koje zastupaju interese kompanija sa evropskim kapitalom u Srbiji udružile su u cilju osnivanja Saveta evropskih poslovnih udruženja i komora u Srbiji. Memorandum o osnivanju potpisan je danas, označavajući početak nove ere saradnje i sinergije evropskog poslovnog sektora u Srbiji. Novoosnovano telo će u svom budućem radu definisati zajedničke interese i biti platforma za sve buduće inicijative i aktivnosti.

Potpisivanje je obavljeno u prisustvu evropskog komesara za proširenje, g. Olivera Varheljija koji je, zajedno sa ambasadorima iz zemalja udruženja potpisnika, pozdravio ovu inicijativu i podvukao značaj jačanja „Tima Evropa“ i zastupanja zajedničkih ekonomskih interesa.

Glavni cilj CEBAC-a – Saveta evropskih poslovnih udruženja i komora jeste dalji razvoj i unapređenje pravnog, institucionalnog i konkurentnog poslovnog okvira za uspešno poslovanje svih kompanija koje deluju u Srbiji, kako onih sa međunarodnim, tako i sa lokalnim kapitalom.

Pored toga, Savet će nastojati da dodatno poboljša trgovinske odnose između zemalja sa evropskog kontinenta i Srbije. U tom kontekstu, trgovina nikako ne bi trebalo da bude jednosmerna; zbog toga naše poslovna udruženja i komore rade na unapređenju u oba pravca: ka Srbiji i iz Srbije.

Procenjuje se da u Srbiji posluje više od 5.000 kompanija sa evropskim kapitalom koje su stvorile preko 200.000 radnih mesta u ovoj zemlji. Kada je reč o spoljnotrgovinskoj razmeni, evropske zemlje su najvažniji trgovinski partneri Srbije – kako pri uvozu, tako i pri izvozu.

Savet će predano raditi na zagovaranju i podsticanju implementacije strategija koje će ojačati saradnju između Srbije i ostalih evropskih tržišta, osnažujući time regionalnu ekonomsku stabilnost i rast.

Memorandum o osnivanju Saveta potpisale su sledeće organizacije: Belgijsko-srpska poslovna asocijacija, Konfindustria Srbija, Hrvatski poslovni klub, Francusko-srpska privredna komora, Britansko-srpska privredna komora, Helensko privredno udruženje Srbije, Komora italijansko-srpskih privrednika, Holandsko-srpsko poslovno udruženje, Poljsko-srpska privredna komora, Nemačko-srpska privredna komora, Nordijska poslovna alijansa, Slovenački poslovni klub, Švajcarsko-srpska trgovinska komora.

Evropski savet poslovnih udruženja i komora u Srbiji primenjuje izrazito inkluzivan pristup, što je potvrđeno potpisivanjem Memoranduma danas. Trenutno broji 13 članova, ali je otvoren za prijem novih stranih ili bilateralnih organizacija koje zastupaju interese evropskog poslovanja u Srbiji. Savet nudi različite oblike članstva, uključujući i pridruženo i počasno članstvo i ovom prilikom poziva sve strane i bilateralne organizacije da se pridruže radu našeg Saveta, čime će doprineti poboljšanju poslovnog okruženja u Srbiji za sve privredne subjekte, bilo da su strani, bilateralni ili domaći.

Tokom večeri je organizovan i prvi događaj pod nazivom European Networking Coctail koji je okupio kompanije članice evropskih poslovnih udruženja i bilateralnih komora.

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin