Ulaz u Francusku nije dozvoljen srpskim državljanima

Zbog epidemiološke situacije u Srbiji i na osnovu preporuke Saveta EU od 16. jula, dolazak u Francusku više nije dozvoljen putnicima iz Srbije.

Samo osobe koje potpadaju pod sledeće kategorije izuzete su od zabrane:

a / francuski državljani, kao i njihovi supružnici i deca;

b / Državljani Evropske unije i Andore, Velike Britanije, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, Švajcarske, San Marina i Vatikana, koji imaju glavno prebivalište u Francuskoj ili putuju, u tranzitu kroz Francusku, u zemlja čiji su državljani ili u njoj imaju prebivalište, kao i supružnici i deca;

c / Državljani treće zemlje (uključujući Srbiju), koji su imaoci francuske ili evropske dozvole boravka ili vize sa prebivalištem u Francuskoj ili koji, u tranzitu kroz Francusku , putuju u zemlju Evropske unije u kojoj imaju prebivalište;

d / državljani treće zemlje, koji su u tranzitu na manje od 24 sata u međunarodnoj zoni kako bi stigli u svoju zemlju porekla i mogu da predoče putnu ispravu te zemlje;

e / osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava, kao i međunarodnih organizacija sa sedištem ili kancelarijom u Francuskoj, kao i supružnici i deca;

f / Strani zdravstveni radnici koji doprinose borbi protiv Covid-19;

g / Strano osoblje koje obavlja putničke i kargo letove ili putuju kao putnici do svoje baze;

h / strani državljani koji obavljaju međunarodni prevoz robe;

i / strani mornari koji osiguravaju međunarodni prevoz robe ili rad na ribarskim brodovima.

Ako spadate u ove kategorije i želite da odete u Francusku, morate da ispunite i predate francuskim vlastima potvrdu o međunarodnom putovanju po vašem dolasku.

Informacije u vezi sa ulaskom u Francusku potražite na sledećem linku :https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions/article/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions

Vi ste u Srbiji i potrebna vam je viza za duži boravak u Francuskoj:

Molimo vas da odete na stranicu posvećenu izdavanju viza.

Već ste u Francuskoj i vaša dozvola boravka je istekla:

Period važenja francuskih dozvola boravka, privremene dozvole boravka, vize za dugi boravak i priznanice (récépicé), odnosno potvrde da ste predali zahtev za obnavljanje boravišne dozvole koje su istekle između 16. marta i 15. juna 2020. produžen je za 180 dana (6 meseci). Ako imate jedan od ovih dokumenata i blokirani ste izvan Francuske zbog prekida vazdušnog saobraćaja, možete se tada nastaniti ili vratiti u Francusku kada situacija to dozvoli. Tada ćete morati da obezbedite povratak u Francusku direktnim putem, bez tranzita kroz neku drugu zemlju Šengena. Ako se nalazite u Francuskoj sa vizom za kratki boravak koja će uskoro isteći i ne možete da se vratite u svoju zemlju porekla, bilo zato što ona zabranjuje ulazak putnicima iz Francuske iz sanitarnih razloga ili zato što su je vazdušni saobraćaj u prekidu, u opravdanim hitnim slučajevima možete da produžite vizu za kraći boravak (do 90 dana) ili da dobijete privremenu dozvolu boravka. U tu svrhu, molimo vas da se obratite prefekturi mesta u kome boravite.

Kako doći u Francusku ako ste trenutno u Srbiji:

Letovi se obnavljaju postepeno, a letove između Pariza i Beograda možete da pronađete na sajtovima aviokompanija Air Serbia, Wizz Air ili Air France. U Francusku možete i drumom, tj. kopnenim putem. U nekim od zemalja vam je dozvoljen samo tranzit. Pre polaska, toplo vam preporučujemo da pročitate mere koje su na snazi u zemljama kojima planirate da prođete tako što ćete potražiti uputstva za putnike na sajtu France-Diplomatie ili kontaktirati naše ambasade u zemljama tranzita. Takođe, pogledajte „Pitanja i odgovore“ na ovoj stranici.

U slučaju da imate neka pitanja, obratite se ambasadi mejlom: fslt.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr.

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin