Novi članovi

AMC se pridružuje CCI France Serbie

Alliance Medical Capital realizuje projekte iz oblasti visokih tehnologija i robotike.

Alliance Medica Capital (AMC) je privatna bugarska kompanija, koju su osnovali njeni akcionari Dimitar Seizov i Vasia Minkovska. Kompanija realizuje projekte iz oblasti visokih tehnologija i robotike. Kompanija se fokusira na istraživanje i razvoj rešenja i novih proizvoda u oblasti veštačke inteligencije, robotike i 5G, primenljivih u privatnom i javnom sektoru.

AMC je do danas uspešno realizovao nekoliko značajnih projekata u oblasti zdravstva i informacionih tehnologija.

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin