Novi članovi  •  Usluge

Atalian, novi član CCIFS

Evropski lider u oblasti menadžmenta održavanja objekata (facility menagement), francuska kompanija "Atalian" je novi član komore.

ATALIAN U SRBIJI

Mopex doo je osnovan 1997. godine kao porodična kompanija. Ključna aktivnost kompanije je usluga profesionalnog održavanja higijene i svakodnevnog održavanja poslovnih objekata.

U 2015. godini Atalian Global Services је kupila kompaniju Mopex doo i nastavila sa uspešnim poslovanjem postignutim putem savremenog načina rada i organizacije, implementacije naprednih metoda i korišćenja savremenih mašina i opreme.

U Srbiji, multi – servisna ponuda ATALIAN-a se okreće oko 6 osnovnih servisnih linija: upravljanje objektima, čišćenje, tehničko održavanje, obezbeđenje, recepciju, uređenje okoline.

Svakodnevno u Srbiji više od 1000 izvršilaca demonstrira svoju posvećenost i podršku javnim i privatnim klijentima, osmišljavajući rešenja koja su prilagođena njihovim potreba.

Web sajt : Atalian

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin