Novi članovi

Grupa TPA Srbija, specijalizovana u oblasti pružanja saveta o porezima, računovodstva, revizije i davanja saveta opšte prirode, se pridružila CCIFS-u

TPA Grupa je nezavisan član alijanse „Baker Tilly Europe“ i zahvaljujući toj činjenici u stanju je da svojim klijentima obezbedi mrežu u celom svetu savetnika za poreska pitanja, revizore i konsultante.

TPA Grupa je aktivna zemljama centralne i jugoistočne Evrope: u Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Republici Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Mađarskoj i Crnoj Gori. Oko 1.500 zaposlenih koji rade na 30 lokacija u dvanaest zemalja vode brigu o onome što vas brine.

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin