Novi članovi

Mazars je novi član pokrovitelj CCIFS

Mazars, međunarodna revizorska i savetodavna kompanija, postaje član poktrovitelj Francusko-srpske privredne komore.

Naš novi član pokrovitelj, Mazars je specijalista za reviziju, računovodstvo, savetodavne, poreske i pravne usluge. Osnovana 1945. od strane Robera Mazara u Ruanu, grupa, kroz integrisani sistem partnerstva, ima više od 44.000 zaposlenih u više od 90 zemalja.

Mazars je u Srbiju stigao 2020. godine i trenutno ima 30 zaposlenih. Klijenti kompanije rade u sektoru usluga, turizma, zabave, trgovine i distribucije, komunalnom sektoru i sektoru preduzeća za upravljanje otpadom.

 

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Sajam & Salon  • …

Sajam "Moja frankofona karijera"

Le CCIFS, en partenariat avec l'Université de Niš et l'Institut français de Serbie vous invite à participer au Salon "Carrière francophones"

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin