Konferencija & Seminar

Održan „Dijalog 3.0 bilateralnih komora i Poreske uprave“

23. oktobar 2020. godine održana je online konferencija „Dijalog sa Poreskom upravom“ u okviru zajedničke inicijative Komore italijansko-srpskih privrednika, Francusko-srpske privredne komore i Nemačko-srpske privredne komore, u cilju nastavka dijaloga između kompanija i državnih institucija.

Snežana Veličković, v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, predstavila je ciljeve Poreske uprave i mere prema poreskim obveznicima, navodeći sve moguće kanale za komunikaciju i pristup informacijama, kao što su web portal Poreske uprave, obaveštenja putem društvenih mreža, mogućnost direktnog kontakta sa službenicima i poseta novonastalim poreskim obveznicima u cilju pružanja dodatnih informacija i instrukcija.

Slađana Nuhbegović, v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za poresko računovodstvo, govorila je o novinama ovog sektora koje se odnose na automatizme u preknjižavanju, kao i o novinama protokola o saradnji sa Upravom za trezor čijim potpisivanjem su skraćeni rokovi za preknjižavanje u okviru objedinjene naplate, kao i povraćaja PDV-a u skraćenim rokovima za niskorizične poreske obveznike.

Jadranka Spasović Jović, načelnik Odeljenja za edukaciju - Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, dala je odgovore na pitanja koja se tiču Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV), dok je Miodrag Murganić, predavač u Odeljenju za edukaciju - Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, objasnio sve pojedinosti u vezi sa primenom Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Dijalog je nastavljen sekcijom tokom koje je Biljana Uželac Rajčić, šef Odseka u Odeljenju za edukaciju - Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju odgovorila na pitanja u vezi sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin