Komora

Počev od prvog oktobra Francusko-srpska privredna komora je referentni partner francuske agencije za međunarodni razvoj Business France

Dobijanje statusa referentnog partnera agencije Business France je rezultat osmogodišnje uspešne saradnje ove agencije i naše komore, koja je od sada operativni partner Business France-a za teritoriju Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore.

Naša Komora, partner agencije Business France, je na potpunom raspolaganju kompanijama koje žele da posluju u Srbiji ili na Zapadnom Balkanu. #izvoz #implantiranje #registracijakompanije #promocija #pristupanjetržištu #Srbija #Balkan

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin