Komora  •  Usluge

Pokretanje brenda LeBOOSTER, koherentne platforme za usluge i umrežavanje kojima upravlja mreža francuskih komora u inostranstvu

Brend LeBOOSTER je rezultat kolektivnog rada koji uključuje više Francuskih međunarodnih komora sa svih kontinenata. Ona je spremna za pokretanje i korišćenje od strane Komora koje upravljaju poslovnim centrima i nude sve ili deo usluga implementacije koje čine ponudu mreže Francuskih komora.

Ime LeBOOSTER, povezano s imenom grada, simbolizira mesto prijema i smeštaja preduzeća, ali i sve praktične usluge koje se nude kompanijama da im omoguće pristup našim tržištima, da im umanje investicije i posebno njihove rizike.

BOOSTER je uređaj koji nudi "mreža kompanija" za ubrzavanje razvoja novih kompanija na međunarodnim tržištima.

Implementacija ovog zajedničkog brenda će dodatno pojasniti našu ponudu usluga širom sveta, u vreme kada se mnogi drugi međunarodni brendovi razvijaju u ovom izuzetno konkurentnom poslovnom sektoru. BOOSTER koji je povezan sa brendom CCI FI mreže predstavlja ono što nas karakteriše i najbolje razlikuje: sposobnost da pomognemo kompanijama da brzo izgrade mrežu kontakata i partnera u zemlji u koju dolaze. Ubrzano prilagođavanje i integracija!

BOOSTER, kojim upravlja CCI FI, je koherentna platforma za usluge i umrežavanje, povezana sa Francuskom, koja ima snažnu međunarodnu dimenziju, zahvaljujući asocijaciji člana "Le" i nadaleko poznate engleske reči. Ovo ime otvara šire perspektive u smislu klijenata, bilo da su to lokalna preduzeća ili kontakti preko naše mreže i naših članova.

Ostale novosti

Naši događaji

No event matches your search

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin