KomoraUsluge

Pokretanje brenda LeBOOSTER, koherentne platforme za usluge i umrežavanje kojima upravlja mreža francuskih komora u inostranstvu

Brend LeBOOSTER je rezultat kolektivnog rada koji uključuje više Francuskih međunarodnih komora sa svih kontinenata. Ona je spremna za pokretanje i korišćenje od strane Komora koje upravljaju poslovnim centrima i nude sve ili deo usluga implementacije koje čine ponudu mreže Francuskih komora.

Ime LeBOOSTER, povezano s imenom grada, simbolizira mesto prijema i smeštaja preduzeća, ali i sve praktične usluge koje se nude kompanijama da im omoguće pristup našim tržištima, da im umanje investicije i posebno njihove rizike.

BOOSTER je uređaj koji nudi "mreža kompanija" za ubrzavanje razvoja novih kompanija na međunarodnim tržištima.

Implementacija ovog zajedničkog brenda će dodatno pojasniti našu ponudu usluga širom sveta, u vreme kada se mnogi drugi međunarodni brendovi razvijaju u ovom izuzetno konkurentnom poslovnom sektoru. BOOSTER koji je povezan sa brendom CCI FI mreže predstavlja ono što nas karakteriše i najbolje razlikuje: sposobnost da pomognemo kompanijama da brzo izgrade mrežu kontakata i partnera u zemlji u koju dolaze. Ubrzano prilagođavanje i integracija!

BOOSTER, kojim upravlja CCI FI, je koherentna platforma za usluge i umrežavanje, povezana sa Francuskom, koja ima snažnu međunarodnu dimenziju, zahvaljujući asocijaciji člana "Le" i nadaleko poznate engleske reči. Ovo ime otvara šire perspektive u smislu klijenata, bilo da su to lokalna preduzeća ili kontakti preko naše mreže i naših članova.

Ostale novosti

Naši događaji

Francuska nedelja 2019

CCIFS vas sa zadovoljstvom obaveštava da će se sedmo izdanje Francuske nedelje održati od 20. do 27. novembra 2019. godine. Francuska nedelja će i ove...

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin