Novi članovi

Telekom Srbija je postao član Francusko-srpske privredne komore

Telekom Srbija je srpski državni telekomunikacioni operator. Osnovan je kao akcionarsko društvo u junu 1997. godine izdvajanjem telekomunikacione delatnosti iz PTT Srbije. Pruža

 • sve vrste fiksnih telekomunikacionih usluga u granicama i van granica Republike Srbije
 • druge fiksne govorne usluge
 • usluge prenosa podataka, fiksne satelitske usluge, telematske usluge, usluge sa dodatnom vrednošću, ISDN usluge, usluge inteligentne mreže, fiksne satelitske usluge, fiksne usluge za korišćenje standarda DECT, usluge Interneta,
 • multimedijalne usluge: prenos preko satelita, direktni prenosi, primarna distribucija TV signala, IPTV
 • usluge mobilne telefonije
 • prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje
 • projektovanje i gradnja telekomunikacionih objekata
 • izgradnja objekata veze
 • održavanje i popravka telekomunikacionih objekata postrojenja i mreže
 • usluge telefonskog imenika
 • "telehousing" usluge

Više o Telekomu Srbija možete pročitati na njihovoj internet stranici klikom ovde.

Ostale novosti

Naši događaji

Francuska nedelja 2019

Sedmo izdanje Francuske nedelje će se održati od 20. do 27. novembra 2019. godine. Francuska nedelja će i ove godine tradicionalno biti otvorena na...

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin