Novi članovi

Telekom Srbija je postao član Francusko-srpske privredne komore

Telekom Srbija je srpski državni telekomunikacioni operator. Osnovan je kao akcionarsko društvo u junu 1997. godine izdvajanjem telekomunikacione delatnosti iz PTT Srbije. Pruža

 • sve vrste fiksnih telekomunikacionih usluga u granicama i van granica Republike Srbije
 • druge fiksne govorne usluge
 • usluge prenosa podataka, fiksne satelitske usluge, telematske usluge, usluge sa dodatnom vrednošću, ISDN usluge, usluge inteligentne mreže, fiksne satelitske usluge, fiksne usluge za korišćenje standarda DECT, usluge Interneta,
 • multimedijalne usluge: prenos preko satelita, direktni prenosi, primarna distribucija TV signala, IPTV
 • usluge mobilne telefonije
 • prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje
 • projektovanje i gradnja telekomunikacionih objekata
 • izgradnja objekata veze
 • održavanje i popravka telekomunikacionih objekata postrojenja i mreže
 • usluge telefonskog imenika
 • "telehousing" usluge

Više o Telekomu Srbija možete pročitati na njihovoj internet stranici klikom ovde.

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin