Centar za obuku

CCIFS predstavlja svojevrsnu platformu za razmenu podataka i iskustava između profesionalaca. U cilju toga da vam pružimo što bolju podršku i poboljšamo profesionalne sposobnosti vašeg tima, predlažemo vam različite module obuka. Sve naše obuke zasnivaju se na interakciji i sastavljene su od malih grupa učesnika, sa praktičnim vežbama u okviru radnih grupa.

Obuke su odabrane u skladu sa predlozima i željama naših članova i partnera ; uglavnom su na srpskom jeziku, ali mogu biti organizovane i na engleskom ili francuskom. Prilagođene su svim organizacionim nivoima : od top menadžmenta preko srednjeg i operativnog menadžmenta, pa do zaposlenih u različitim sektorima.

Želite li zasebnu obuku samo za vaše zaposlene? Kontaktirajte nas! 

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin